MÁY BƠM PEDROLLO

  • Giá sản phẩm Liên Hệ
  • Hãng sản xuất
  • Bảo hành
Mua hàng

Thông Số Kỹ Thuật

models

MODEL

PHASE

POWER

kW

HP

PERFORMANCE

Q
l/min

H
m

MOUTHS

asp.

mand .

JSW 1C

Three-phase

0.37

0.50

5 ÷ 60

32 ÷ 10

1″

1″

JSWm 1B

Mono-phase

0.49

0.65

5 ÷ 60

34 ÷ 12

1″

1″

JSW 1B

Three-phase

0.49

0.65

5 ÷ 60

34 ÷ 12

1″

1″

JSWm 1A

Mono-phase

0.55

0.75

5 ÷ 60

43 ÷ 17

1″

1″

JSWm 1CX

Mono-phase

0.37

0.50

5 ÷ 60

32 ÷ 10

1″

1″

JSW 1CX

Three-phase

0.37

0.50

5 ÷ 60

32 ÷ 10

1″

1″

JSWm 1BX

Mono-phase

0.49

0.65

5 ÷ 60

34 ÷ 12

1″

1″

JSW 1BX

Three-phase

0.49

0.65

5 ÷ 60

34 ÷ 12

1″

1″

JSWm 1AX

Mono-phase

0.55

0.75

5 ÷ 60

43 ÷ 17

1″

1″

JSW 1AX

Three-phase

0.55

0.75

5 ÷ 60

43 ÷ 17

1″

1″

Sản Phẩm Liên Quan